top of page

01

สาขา สระบุรี

02

สาขารัชดา ลาดพร้าว

03

สาขาบางนา

04

สาขาบางแสน

พบกัน เมษายน 2566

เกี่ยวกับ POPSY

- สีของ Logo : สีหลัก = เหลือง สีรอง = ฟ้า ขาว

- คอนเซ็ปต์ : สนุก สดใส สดชื่นเหมาะสมกับวัยของลูกค้า แต่ยังคงมีความสุขุม จริงใจ มีเหตุผล น่าเชื่อถือของแบรนด์แม่ (DivaDi Clinic)

- งานออกแบบ : ต้องมีชื่อ และ ตราสัญลักษณ์ และ Tag line รวมกัน แต่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง

- โปรแกรมออกแบบ : Adobe Illustrator และหรือ AdobePhotoshop

เกี่ยวกับการออกแบบ

-  ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน เท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

-  ต้องสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ตัดแปลง เลียนแบบ หรือละเมิดลิสิทธิ์ผลงานเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-  ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ หากชิ้นงานที่ได้รับรางวัลถูกตรวจสอบพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

-  ตราสัญลักษณ์ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นลายเส้นและเป็นสีได้ โดยสามารถนำไปใช้ในงานออกแบบและปรากฎบนสื่อประชาสัมพันธ์ หรือของที่ระลึกต่าง ๆ ได้

-  ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ดีว่าดี จำกัด เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถดัดแปลง เพิ่มเติมผลงานเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยถือว่า บริษัท ดีว่าดี จำกัด มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่เสียค่าตอบแทนใด ๆ

การส่งผลงาน

-  นำเสนอทาง social media (Facebook, Instagram, Tiktok หรือ Twitter) โดยการทำคลิปนำเสนอ ไม่เกิน 1 นาที ต้องเปิดคลิปเป็นสาธารณะ

-  ติด #popsydesigncontest #popsyclinic #divadiclinic ในคลิปที่นำเสนอ

-  tag PopsyClinic และ DivaDiClinic

-  กรอกข้อมูลส่งผลงานใน Google form พร้อมทั้ง Upload ผลงานให้ครบถ้วน

google form https://forms.gle/LDbsAq3kzhKm5FKWA

-  ผู้ร่วมประกวดต้องทำตามรายละเอียดของการส่งผลงานครบทุกข้อ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

กำหนดการต่างๆของการประกวด

-  ปิดรับผลงานวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. ดูจากข้อมูลตาม google form เป็นหลัก

-  สรุปคะแนน engagement และคะแนน vote วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา12.00 น.

-  ประกาศผลทาง Social media ของบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

-  รับรางวัลภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566

การตัดสิน   

-  รางวัลชนะเลิศ คะแนนมาจากคณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น

-  รางวัล Popsy Vote  ดูจากคะแนน engagement ของคลิปนำเสนอผลงานผู้ร่วมการแข่งขันและคะแนนการ Vote ในช่องทางของบริษัท

-  การตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการและการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล มี 2 รางวัล :

-  รางวัลชนะเลิศ : เกียรติบัตร, ทุนการศึกษา 10,000 บาท และ Gift Voucher ของ Popsy Clinic มูลค่า 30,000 บาท

-  รางวัล Popsy Vote  ดูจากคะแนน engagement และการ Vote สูงสุด :  เกียรติบัตร,

ทุนการศึกษา 3,000 บาท และ Gift Voucher ของ Popsy Clinic มูลค่า 30,000 บาท

ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอาจจะไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ การตัดสินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่

Website : www.divadiclinic.com

E-mail : marketing@divadiclinic.com

โทรศัพท์ 097-254-2822 อังคาร-อาทิตย์ 11.00น. 18.00น.

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • Twitter
bottom of page